качествени матраци

Първо качество матраци

Първо качество матраци

Уважаеми потребители! Позволявам си да представя на вашето внимание една тема отнасяща се за качеството при матраците. Последните се явяват необходимост във нашето ежедневие понеже човек прекарва една трета от живота си използвайки матраците по време на сън. Ето защо те са важна част от нашият живот и затова ние трябва да правим разумна и интелигентна инвестиция, когато търсим да закупим такива изделия. Качеството на тези продукти зависи от използваните технологии и материали за тяхната направа. В днешно време при този напреднал технологично свят, това се отразява и при производството на матраци, като все повече се използват нови съвременни и технологични материали с високо качество и издръжливост при тяхното изработване. Тези материали именно повишават значително технологичните характеристики и качествата на матраците. Заедно с високото качество и технологичност на изделията е свързано и тяхната екологична съобразност, това ще рече, че материалите използвани за направа на тези изделия са рециклеруеми т.е. могат да се използват повторно, а също така имат кратък срок на разпадане и не отделят вредни вещества в атмосферата при нужда от тяхното изгаряне.
Един от градивните елементи при повечето типове матраци е металният пружинен пакет от спираловидни пружини, които са два типа пружинен пакет тип “бонел” или пружинен пакет тип”спринг юнитс”, които са с висока издръжливост и добри физико-механически показатели. те осигуряват дълъг гаранционен период на крайните продукти, а именно средно 10 години срок на употреба. Това е сравнително дълъг период, след който металният пакет отива за претопяване и повторното му използване, като друго метално изделие. Това се отразява благоприятно върху околната среда, като не се превръщат в отпадък, а се рециклира.
Друг градивен елемент при матраците са меките материали, като се използват високо еластични материали най-вече пяна на водна основа, които са “мемори пяна” или пяна “ултрафлекс” с висока издръжливост и голяма устойчивост на натиск. Тези материали са напълно безобидни за околната среда, тъй като те са водоразтворими и също с висок гаранционен период на запазване на качествата си около 10 години, което ги прави изключително природно съобразени.
Тези високотехнологични материали изграждащи матраците ги правят висококачествени произведения на мебелната промишленост и напълно съобразени с изискванията за опазване на природната среда. Те осигуряват нежност и мекота на докосването на тялото, когато сме легнали върху тях, а с това се осигурява комфортен и здравословен, ободряващ и отпускащ сън. Притежавайки матрак означава, че сме направили една дългосрочна инвестиция във нашият така важен и необходим здравословен сън, чрез който ние възстановяваме напълно изразходените през денят сили и енергия. В днешно време може да се каже, че един екологично чист и съобразен с природата продукт е с високо качество, защото така ние ще запазим планетата по-чиста за следващите поколения. Така е това трябва да е мотото на нашето поколение екологично чист продукт равно на качествен.